hotline :0903 978 306
Banner

Hỗ trợ trực tuyến

Danh
0903 978 306
Adongxn@gmail.com

Đối tác

  • A Dong

XE NÂNG ĐIỆN

Xe nâng điện (Thailand)

Xe nâng điện (Thailand)

Xe nâng điện NICHIYU, công suất 1500 ~ 2500Kgs, nâng cao 3m ~ 6m
Mô tơ AC (Traction & Hydraulic)
Xe nâng điện reach truck 1500 Kgs (5)

Xe nâng điện reach truck 1500 Kgs (5)

Xe nâng điện NICHIYU, công suất 1500 - 2000kgs, nâng cao 3m - 6m
Mô tơ AC (Traction & Hydraulic)
Xe nâng điện NICHIYU (4)

Xe nâng điện NICHIYU (4)

Xe nâng điện NICHIYU, công suất 1500Kgs, nâng cao 3m
Mô tơ AC (Traction & Hydraulic), Sx: 2011, (4000 giờ)
Xe nâng điện 1500 Kgs (3)

Xe nâng điện 1500 Kgs (3)

Xe nâng điện NICHIYU, công suất 1500Kgs, nâng cao 3m
Mô tơ AC (Traction & Hydraulic), Sx: 2011, (4000 giờ)
Xe nâng điện 1500 Kgs (2)

Xe nâng điện 1500 Kgs (2)

Xe nâng điện NICHIYU, công suất 1500Kgs, nâng cao 3m
Mô tơ AC (Traction & Hydraulic), Sx: 2011, (4000 giờ)
Xe nâng điện 1500 Kgs (1)

Xe nâng điện 1500 Kgs (1)

Xe nâng điện NICHIYU, công suất 1500Kgs, nâng cao 3m
Mô tơ AC (Traction & Hydraulic), Sx: 2011, (4000 giờ)
Xe nâng VNA

Xe nâng VNA

Xe nâng 3 chiều, dùng trong lối đi hẹp 1580mm

BÁNH XE

PHỤ TÙNG XE ĐIỆN

Sản phẩm nổi bật

Video clip

Tin tức nổi bật